mandag den 14. februar 2011

Kulturarv, kulturkamp og DR

"Kulturarv: kulturprodukter, der i særlig grad udgør et lager for menneskelig erfaring, og som derfor tvinger til eftertanke og er med til at forme en kulturel identitet."
Kilde: denstoredanske.dk

Den danske kulturarv er altså de danske kulturprodukter, der i særlig grad udgør et lager for menneskelig (dansk) erfaring. Det er næppe kontroversielt, selvom der jo ligger hele spørgsmålet om hvad man så forståer ved "dansk". Det er måske bestemt af kulturarven, som så igen er bestemt af definitionen på det danske som så... anyway...

Hvad der udgør den danske historie kulturarv er et væsentligt spørgsmål som har præget den "kulturkamp" der er pågået siden 2001. En kulturkamp man sagtens kunne kalde en "historiekamp" da dansk historie og opfattelsen af danmarkshistorien næsten umuligt kan holdes ude af en diskussion om dansk kultur og kulturarv.

Kulturkampen har ligget lidt stille siden Lars Løkke overtog statsministerposten, men den oplevede en kort opblussen i sidste uge da DR's nye Public Service-kontrakt blev præsenteret. I den hidtil gældende kontrakt var det pålagt DR at "Formidle den danske kulturarv". Ordene er gentaget i den nye kontrakt med en tilføjelse så det nu pålægges DR at "Formidle den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv".

At det ikke er nogen ubetydelig tilføjelse blev understreget af at både Politiken, Berlingske og JP behandlede ordvalget på lederplads d. 10.-11. februar. Politiken anklagede højrefløjen for at udsætte DR for "Nationalkonservativ sprogrøgt", mens både Berlingske Tidende og Jyllands-Posten glædede sig over det indlysende: At kristendommen selvfølgelig var er en del af den danske kulturarv.

Politiken har selvfølgelig ret når de påpeger at man ved at fremhæve et enkeltelement reducere betydningen af de elementer der ikke er fremhævet. Og Berlingske og JP har selvfølgelig ret i at kristendommen er en meget væsentlig del af den danske kulturarv. Da alle tilhængere af tilføjelsen dog synes at mene at den ikke signalere noget nyt, og ikke pålægger DR noget nyt kunne man selvfølgelig spørge hvorfor den skulle med.

Det er i en historiebrugssammenhæng mindre vigtigt om bestemmelsen rent faktisk skal bruges til at signalere ændring i DR's dækning. Mere vigtigt er det i denne sammenhæng at diskussionen er et led i den kamp der foregår om retten til at definere historien. Det er en kamp der foregår konstant på en række forskellige planer og med små udfald fra skyttegravene snarere end store frontalangreb. For den ene side er våbene ord som "danskhed", "kristendom", "tradition", "kulturarv" og "historie", der placeres på strategisk udvalgte steder. For den anden side, som pt. er i defensiven, er forsvaret at søge at forhindre placeringen af disse ord, da deres egne ord "internationale konventioner", "åbenhed", "internationalisme", "omstillingsparathed" og "tolerance", har vist sig at være langt mindre slagkraftige end modstandernes.

Kampen fortsætter og vil altid gøre det, da der her er tale om en evig kamp mellem godt og ondt, om intet mindre end vores allesammens sjæle (hvem vi "allesammen" så end måtte være).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar